Revivint Alcúdia


Jocs Populars

Els esclops de Déu

Es fa una rotlada i amb una pedra ni massa gran ni massa petita, es passa al veïnat amb el ritme de la cançó "Els esclops de Déu fan caure a Sant Joan, Sant Pere li va darrere com el tripi tripi trap", això es fa començant a poc a poc i de cada pic es fa a més velocitat, la qüestió és que...

—————

"Dimonions alçau" joc de suggestió (Recollit per Elionor Rincón)

Es posa un enterra estirat ben estirat fent força per tenir els músculs en tensió tombat d'esquena, els altres es posen de genollons a un costat i s'altre del que està estirat i amb el dit índex de cada un davall del que jeu , i d'un en un diuen " un home és mort", en acabar de dir-ho tots d'un en...

—————

Comprau peix

Comprau peix
Mentre tots estan asseguts en terra fent rotlada, n'hi ha un que va caminant per darrera i duu un mocador, una pedra o qualsevol altre objecte petit, i va cantant: "-Comprau peix", i els del rotlo contesten: "-ja l'hem comprat"... Una vegada cantada la cançó, el que volta s'atura darrera qualcú i...

—————

Comptar dits

Comptar dits
Començant a comptar pel dit gros:"Això és son pare, això és sa mare, aquest demana pa, aquest diu que no n'hi ha, i això és sa godineta que fa ui, ui, ui"

—————

Serra Mamerra

Serra Mamerra
Amb l'infant assegut damunt els genolls, mirant-nos la cara, l'agafam de les mans i el feim anar endavant i endarrera cantant:"Serra mamerra, una olla de terra, una olla d'aram, patim, patamum, patamam".I una altra versió:"Serra, serra, serrador, serrarem aquest tió, guanyarem quatre dobbers, un...

—————