Revivint Alcúdia


Notícies

2016-06-13 11:29

Els "Cencerrassos" a Alcúdia

"Cencerrasso", traducció literal del castellà "cencerrada" o "cencerrazo".  Ritus de procedènciamedieval. Què era un "cencerrasso"? Un "cencerrasso" era una manifestació popular considerada com un càstig just per als que se casaven de manera inconvenient.  Era considerat un casament...

—————

2016-05-14 19:42

1715 La capitulació d'Alcúdia. El Decret de Nova Planta

iNFORMACIÓ EXTRETA DEL "BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA" de Juny 1941 N.° 686-688.  Article signat per F. DURAN CAÑAMERASArchivero de la Audiencia de BarcelonaSegún el Capítulo seis en Palma residiría como representante del poder real, un veguer con dos asesores letrados y otro en...

—————

2016-04-23 16:33

Apunt sobre Sant Jaume de Guinyent

És molt coneguda una butlla del papa Innocenci IV datada al 1248 en la que posa sota la seva protecció i la de Sant Pere les parròquies de l'illa de Mallorca, que havia estat presa als musulmans tan sols dinou anys abans. Citada i reproduïda en moltes ocasions el document té el valor de donar-nos a...

—————