Revivint Alcúdia


Galeria de personatges


Artistes: escriptors, escultors, músics...

2016-04-30 11:49

Rafel Bordoy i Valls

Rafel Bordoy Valls, nasqué a Alcúdia el 6 de juny de 1922.Visqué la seva infantesa i primera joventut a Alcúdia. Més tard, va viure a Madrid, Barcelona, Santa Margalida. Després del seu matrimoni amb Nicole Brunet, de nacionalitat francesa, que va conèixer  a Alcúdia, va instal·lar-se a...

—————

2016-04-27 20:22

Mn. Jaume Qués i Vanrell

Mn. Jaume Qués i Vanrell.  Alcúdia 17 d'octubre de 1913 -Ciutat de Mallorca 25 d'abril de 1987. Don Jaume, així el coneixiem.  Mai va arribar a esser rector de la seva parroquia però fou bon vicari.  En temps del rector Ensenyat, va esser vicari incapite de l'església de Son Fe...

—————

2016-04-23 09:30

Bartomeu Serra i Martí

Bartomeu Serra i Martí (Alcúdia, 1919 - 2006) fou un historiador alcudienc i Fill Predilecte de la ciutat d'Alcúdia.Estudià magisteri i obtingué el títol de mestre de primera ensenyança a l'Escola Normal de Palma. Es llicencià en dret per la Universitat de Barcelona. Nomenat Secretari de...

—————

2016-04-22 10:21

Martí Bascuñana i Ferrer, músic.

Martí Bascuñana i Ferrer (Alcúdia, 1897- 1979). Fou un músic i compositor alcudienc. Fou organista i director del cor parroquial d'Alcúdia. Director de la banda municipal d'Alcúdia. Inicià a molts alcudiencs en l'aprenentatge de solfeig. Va composar diverses peces musicals, entre les...

—————

2016-04-21 18:36

Llorenç Ferrer i Martí, escultor alcudienc

Llorenç Ferrer i Martí Alcúdia, 1854 - Alcúdia, 1928 Deixeble d'Antoni Vaquer, que treballà dins la tendència neogòtica. Col·laborà en les façanes principals de la seu de Mallorca i de Santa Eulària de Palma i en la façana i l'escala de la diputació provincial de les Balears.Reconstrucció de...

—————

2016-04-21 18:24

Pere Ventayol i Suau, Apotecari i Historiador

Pere Ventayol i Suau nasqué a Alcúdia dia 21 de febrer de 1873, fill de Pere Ventayol i Carretero i d'Isabel M. Suau i Vilanova. Pertanyia a una classe social de pagesos benestants, que tengueren prou sentit comú per a no torbar la inclinació a l'estudi que presentava el seu fill Pere, que, malgrat...

—————

2016-04-20 19:38

Maria Verger i Ventayol, poetessa alcudienca.

Maria Verger, admirada a Terrassa (Barcelona) i desconeguda a Alcúdia, fou la primera persona encarregada d'organitzar i tenir cura del patrimoni documental de Terrassa. És a dir, va ser la primera bibliotecària i arxivera d'aquella ciutat l'any 1923.Havia estudiat Biblioteconomia a Barcelona i...

—————