Revivint Alcúdia


Curiositats toponímiques

Es còdol qui vol caure

Es còdol qui vol caure
Com se pot veure a la imatge la formació de roca presenta una acusada inclinació just al caire d'un petit relleu. Aquest curiós monòlit natural el trobam al camí del Coll Baix a l'esquerra, ben passada la finca de Can Fe. Aquesta peculiaritat i el fet de destacar en el...

—————

Cova de Sant Martí o Sant Martí de la Cova

Cova de Sant Martí o Sant Martí de la Cova
"La cova de Sant Marti dins la qual està una iglésia ahont los habitadors de Alcúdia solen anar ab processons de la iglésia major, majorment per las necessidats de aygües. " "En lo qual [Llibre del Repartiment] se troben noms y vocables imposats per los primers Christians en diversos llochs de...

—————

El salt de la valenta dona

El salt de la valenta dona
La toponímia popular, sovint amaga fantàstiques històries que per un motiu o altre desconeixem.  En aquest cas li diem història perquè encara que hagi tengut difusió oral, es tracta d'un fet real del passat, un fet que, tot i la seva autenticitat, no ha calat massa endins de la memòria...

—————