Revivint Alcúdia


Cova de Sant Martí o Sant Martí de la Cova

Cova de Sant Martí o Sant Martí de la Cova

"La cova de Sant Marti dins la qual està una iglésia ahont los habitadors de Alcúdia solen anar ab processons de la iglésia major, majorment per las necessidats de aygües. " "En lo qual [Llibre del Repartiment] se troben noms y vocables imposats per los primers Christians en diversos llochs de la Illa com son Sant Martí de la  Cova en lo territori y terma de Alcudia y Sant Vicent en lo lloch y terma de Pollensa y Santa Ponsa en lo destricta y terma de Calvia y altres sens estos los quals trobaren ja los Moros imposats per los Christians qui primer que ells les havien subjugades y posehidas." (Joan Binimelis)


Actualment i amb poc encert, aquest topònim està sofrint una transformació per part d'algunes persones que equivocadament li posen la partícula Son davant. 


Com a resultat d'una exploració feta a la cova l'any 1980 per Guillem Mestre Janer, deixà constància del que segueix:

"Em vaig dedicar a explorar la cova (de Sant Martí) i trobàrem en un lloc profund i molt amagat una capa de travestina molt plena d'inscripcions mig tapades de verdet, pols i fang.  Després de netejar-ho amb molta cura vaig poder comprovar que es tractava d'inscripcions relatives al cristianisme per la quantitat de creus existents dibuixades en diferents estils.  L'estudi d'aquestes inscripcions és tan interessant que ens revelarà molts de punts obscurs de la història de Mallorca".


La tradició, segons l'historiador Ventayol, avala l'antiguitat històrica de la cova com a lloc de culte des del segle I de l'Era Cristiana.  Sembla que -segons Ventayol- el topònim i el fet que la cova tengui un altar dedicat a sant Martí, podria indicar que foren catalans que habitaren els termes d'Alcúdia i Pollença bastant abans del segle VIII els qui donaren culte a aquell sant català.  Seria a rel de la conquesta de 1229 que es tornaria a reprendre el culte al sant titular de la cova i posteriorment es dedicàs un altre retaule a san Jordi, patró de Catalunya.


El primer document escrit que fa referència a la cova es troba en el testament d'un tal Valentí Ses Torres, que atorga el 31 d'octubre de 1268 davant el notari Jaime de Marina, en el qual, entre d'altres llegats, en trobam un de 5 sous a Sant Martí de Pollença.  Hem de tenir present que en aquell temps el que avui és el terme d'Alcúdia formava part del de Pollença.

A partir d'aquesta data són freqüents les referències documentals a la cova, ja sigui en forma de donacions o d'obres realitzades.


En el repartiment de terres fet per Jaume I després de la conquesta, hi figura l'Alqueria de Sant Martí, dins el terme de la qual s'hi troba la cova, que segurament donà nom a la possessió.


Sembla ser que la de sant Martí era considerada la segona festa patronal d'Alcúdia, almenys des del segle XIV.


Font: "La cova de sant Martí i el Sant Crist d'Alcúdia" Rafel Bordoy i Pomar

         "La incognita del mundo subterráneo mallorquin" Guillermo Mestre Janer


La cova de sant Martí