Revivint Alcúdia


LA FESTA DE LES LLANTERNES

2016-04-19 21:28

Els darrers dies del mes d'agost marquen la fi de la collita de melons i síndries.  Va ser una tradició molt arrelada als pobles de Mallorca aprofitar els darrers melons de l'estiu per crear una jugueta infantil. Buidant-los, fent-los una decoració de vegades senzilla i de vegades molt acurada i posant-los una espelmeta col·locada a dins.  Els nins i nines fruien d'una jugueta que els abocava a poder jugar a escarnir els vigilants nocturns, vulgarment coneguts com a "serenos", els qual disposaven d'un fanalet de mà per tenir llum mentre se passejaven pel poble.  Possiblement qualcú degué observar la semblança dels fanals dels "serenos" amb un meló i abans de tirar els que podien quedar al camp, va pensar d'aprofitar-los per a que els infants en poguéssin fer un joc.  Aquests fanalets o llanternes de meló o síndria servien també per donar llum i a la vegada decorar, els balls de figueral, que es feien a la pagesia una vegada acabada la collita de figues, o després d'una bona jornada de collir-ne.

Els darrers anys les llanternes ja no són només de melons o síndries, hi ha gent que s'aventura a fer-les de pebre verd, pebre vermell, taronja, llimona, albergínia o carabaçó.  Els nins i nines van passejant organitzadament pels carrers amb la llanterna cantant cançons com la de:  "El sereno ha mort un moix, i l'ha duit en es secós..."

La festa se celebra puntualment el dia 24 d'agost, Sant Bartomeu.

—————

Retorna