Revivint Alcúdia


Les Verges

2016-04-20 17:52


A alcúdia es manté la tradició de cantar albades o serenates a les nines i al·lotes el dia de les Verges.  Aquesta tradició d'orígen medieval se celebra dia 20 d'octubre, dissabte de les verges.  Un grup de músics alcudiencs, procedents de diverses formacions musicals s'arreplega per anar a cantar a les fadrines del poble.  També tradicionalment les fadrines que reben una serenata conviden els músics a menjar bunyols i fer un glop de mistel·la.  La cantada de serenates arriba fins ben entrada la matinada.

Els membres més antics de la formació de músics surten a cantar aquest vespre almenys des dels anys 50 de segle XX de forma ininterrompuda.

La cançoneta diu: "enmig des carrer estic i es qui passa s'arrecona, ai! nineta (o el nom) bona nit, ja pots pensar qui l'et dóna".El grup de músics fent serenates a les escoles d'Alcúdia—————

Retorna