Revivint Alcúdia


Arxiu dʼarticle

2016-06-13 16:46

Notíces històriques del mes de juny

30 de juny de 1683. Llegó notíca de que la tripulación de una fragata berberisca había ido al santuario de Ntra. Sra. de la Victoria, de Alcudia, y había cautivado al donado, la donada y otra mujer; se apoderaron los moros de los ornamentos sacerdotales y otros efectos, y cortaron un brazo al niño...

—————

2016-06-13 11:29

Els "Cencerrassos" a Alcúdia

"Cencerrasso", traducció literal del castellà "cencerrada" o "cencerrazo".  Ritus de procedènciamedieval. Què era un "cencerrasso"? Un "cencerrasso" era una manifestació popular considerada com un càstig just per als que se casaven de manera inconvenient.  Era considerat un casament...

—————

2016-05-14 19:42

1715 La capitulació d'Alcúdia. El Decret de Nova Planta

iNFORMACIÓ EXTRETA DEL "BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA" de Juny 1941 N.° 686-688.  Article signat per F. DURAN CAÑAMERASArchivero de la Audiencia de BarcelonaSegún el Capítulo seis en Palma residiría como representante del poder real, un veguer con dos asesores letrados y otro en...

—————

2016-05-05 20:58

Notícies històriques del mes de maig

10 de maig de 1260.Maria Ferrandis viuda de Pere Yanes dóna a la Seu de Mallorca i al bisbe Ramon, en alou franc, l'alqueria Montigello i el rafal Abenlulo, terme de Pollença parròquia de Ginyen.  Vol que sia instituïda una capellania a la Seu, a l'altar de Sant Vicenç, i un prevere celebri...

—————

2016-04-30 11:49

Rafel Bordoy i Valls

Rafel Bordoy Valls, nasqué a Alcúdia el 6 de juny de 1922.Visqué la seva infantesa i primera joventut a Alcúdia. Més tard, va viure a Madrid, Barcelona, Santa Margalida. Després del seu matrimoni amb Nicole Brunet, de nacionalitat francesa, que va conèixer  a Alcúdia, va instal·lar-se a...

—————

2016-04-27 20:22

Mn. Jaume Qués i Vanrell

Mn. Jaume Qués i Vanrell.  Alcúdia 17 d'octubre de 1913 -Ciutat de Mallorca 25 d'abril de 1987. Don Jaume, així el coneixiem.  Mai va arribar a esser rector de la seva parroquia però fou bon vicari.  En temps del rector Ensenyat, va esser vicari incapite de l'església de Son Fe...

—————

2016-04-24 12:43

Notícies Històriques del mes d'abril

23 d'abril de 1282 Arnau Ombert, fill i hereu de Bernat Ombert, i Bernat Buadella, ciutadà, venen en alou franc al Rei de Mallorca dues alqueries, una dita Alborc i l'altra Exara amb els seus rafals un anomenat Alcúdia i l'altre Benicapzel en els quals rafals està situada i edificada la vila...

—————

2016-04-23 16:33

Apunt sobre Sant Jaume de Guinyent

És molt coneguda una butlla del papa Innocenci IV datada al 1248 en la que posa sota la seva protecció i la de Sant Pere les parròquies de l'illa de Mallorca, que havia estat presa als musulmans tan sols dinou anys abans. Citada i reproduïda en moltes ocasions el document té el valor de donar-nos a...

—————

2016-04-23 09:30

Bartomeu Serra i Martí

Bartomeu Serra i Martí (Alcúdia, 1919 - 2006) fou un historiador alcudienc i Fill Predilecte de la ciutat d'Alcúdia.Estudià magisteri i obtingué el títol de mestre de primera ensenyança a l'Escola Normal de Palma. Es llicencià en dret per la Universitat de Barcelona. Nomenat Secretari de...

—————

2016-04-22 10:21

Martí Bascuñana i Ferrer, músic.

Martí Bascuñana i Ferrer (Alcúdia, 1897- 1979). Fou un músic i compositor alcudienc. Fou organista i director del cor parroquial d'Alcúdia. Director de la banda municipal d'Alcúdia. Inicià a molts alcudiencs en l'aprenentatge de solfeig. Va composar diverses peces musicals, entre les...

—————